fbpx
Bild: privata arkiv

Albert de la Chapelle

Albert de la Chapelle föddes på Eira sjukhus i Helsingfors år 1933. Han var friherre René och Stina (f. Serlachius) de la Chapelles tredje son och växte upp på Lindö gård i Tenala i Västra Nyland. Skolgången inledde han i Lindö folkskola. Under krigstiden sköttes skolgången också under ledning av en huslärare (guvernant). År 1943 flyttade Albert till Helsingfors och började i Nya Svenska Läroverket, ”Lärkan”. När Albert tog studenten år 1950 skrev han laudatur i alla ämnen, och samma år inledde han studier i medicin vid Helsingfors universitet. Efter att ha utexaminerats som medicine licentiat år 1957 började Albert sitt kliniska arbete på IV kliniken för inre medicin vid Helsingfors universitet. Där arbetade han vid sidan av sin forskarkarriär som läkare i inre medicin fram till år 1966. 


Albert var med och grundade Medicinska forskningsinstitutet Minerva, där han började som yngre forskare med fokus på människans genetik. Vid den tiden var det här forskningsområdet ännu nytt och till stor del outforskat. Albert blev institutets första doktorand. År 1961 gifte han sig med korrespondent Annikki Åström. Albert disputerade vid Helsingfors universitet år 1962, och samma år utnämndes han till föreståndare för Folkhälsans genetiska institut. Han ledde institutet fram till år 2003. År 1965 blev Albert specialist i inre medicin. Sin konsthobby och sitt konstsamlande inledde han år 1970 med barocksilver. Det första föremålet i samlingen hade Albert beundrat redan som barn. 

År 1974 blev Albert Finlands första professor i medicinsk genetik vid Helsingfors universitet. Han studerade molekylärbiologi och medicinsk genetik med särskilt fokus på det finländska sjukdomsarvet. 

Hustrun Annikki de la Chapelle dog år 1983. Professor Clara D. Bloomfield blev Albert de la Chapelles andra hustru. Clara ledde forskningsavdelningen för onkologi vid State University of New York, där man undersökte genetiska förändringar i vissa typer av blodcancer. 

Bild: privata arkiv

Professor Clara D. Bloomfield blev Albert de la Chapelles andra hustru. Clara ledde forskningsavdelningen för onkologi vid State University of New York, där man undersökte genetiska förändringar i vissa typer av blodcancer.

Mellan åren 1985 och 1995 verkade Albert som akademiprofessor. Han utnämndes tillsammans med sin forskningsgrupp till Finlands Akademis spetsforskningsenhet. Albert fick Matti Äyräpää-priset – en av många utmärkelser han tilldelades under sitt liv. Exempel på andra sådana var medlemskapet i Kungliga Vetenskapsakademien i Sverige, hederdoktorskapen vid Uppsala universitet och Uleåborgs universitet samt William Allan Award-priset som beviljades av American Society of Human Genetics.
En av Alberts viktigaste framgångar och genombrott inom cancergenetiken var upptäckten av den molekylärgenetiska mekanismen för Lynchs syndrom tillsammans med amerikanska forskare år 1993. Syndromet är ärftligt och medför en ökad risk för tjocktarmscancer.
Albert avgick från professuren i medicinsk genetik år 1997. I stället för att låta pensionera sig tog han emot en professur i cancer- och molekylärgenetik vid Ohio State University i Columbus i USA. Där kom han att bli en nyckelperson i utvecklingen av universitetets program för cancergenetik. Albert och Clara köpte en fastighet som de utförde omfattande renoveringar på i Delaware County utanför Columbus. Huset blev deras sista gemensamma hem.
År 2005 grundade Albert Albert de la Chapelles fond i anslutning till Svenska litteratusällskapet i Finland. Med fondmedlen köptes konstverk som senare kom att utgöra Albert de la Chapelles konstsamling. Albert de la Chapelles Konststiftelse grundades år 2017. Stiftelsens primära mål var att förverkliga ett konstmuseum i Ekenäs. Ännu samma år tillkännagav konststiftelsen ”Projekt Albert”, en tävling för inbjudna i att planera och bygga det nya konstmuseet i Raseborg. Juryn valde enhälligt förslaget ”Kronan” av JKMM Arkkitehdit, som också var Alberts och Claras favorit, till vinnare av tävlingen.
Alberts hustru Clara dog 1.3.2020 på sjukhus efter att ha skadats allvarligt hemma i Ohio. På grund av coronarestriktionerna kunde Albert, som försvagats både av sorg och Parkinsons sjukdom, inte resa till Finland för sin hustrus urnenedläggning förrän i oktober. Han hade för avsikt att ännu en gång återvända till Ohio och därefter permanent bosätta sig i Finland för att följa med byggandet av konstmuseet. I december drabbades Albert dock plötsligt av hög feber och dog samma natt, 10.12.2020, på Eira sjukhus i Helsingfors.

Axplock ur tidslinjen Milstolpar i Albert de la Chapelles liv.

16.4.-3.9.2023 Slående och magnifikt! En berättelse om hur Chappe kom till.

Tidslinjen har sammanställts och redigerats av Pia Hovi, Anne Oker-Blom och Marianne Zilliacus. Ladda ner pdf-versionen av tidslinjen här.

Bild: privata arkiv

Chappe – Arkitekturen

Chappe är en del av Ekenäs vackra stadsbild och bildar tillsammans med Raseborgs museum och Pro Artibus stiftelsens Galleri Elverket kulturkvarteret. Utgångspunkten i dess arkitektur är ett traditionellt tvåvåningshus med åstak som passar i stadsmiljö och som utformats på ett modernt sätt för att utgöra ett nutida inslag i kulturkvarteret invid Gamla stan i Ekenäs. Också de byggnadshistoriskt värdefulla byggnaderna och museiträdgården utgör en väsentlig del av helheten. 

Chappe har planerats av JKKM Arkkitehdit Oy. Med sitt bidrag Kronan vann byrån den arkitekturtävling som ordnades år 2019. Det lokala företaget K. Jousmaa Ab har ansvarat för förverkligandet av planerna. Chappe är ändamålsenligt byggd delvis i betong och trä. Fasaden, som är beklädd med mörkbetsad gran, förenar byggnaden med de övriga äldre träbyggnaderna i kvarteret. Öppna utrymmen, som kan formas för olika utställningar, finns i tre olika våningar. På översta våningen finns höga utrymmen för huvudutställningen. På marknivå öppnar sig entréhallen och utrymmet Albert på ett lockande sätt mot gatan och innergården. Från det underjordiska galleriet på nedersta våningen finns en förbindelse till Raseborgs museum. 

JKMM Arkkitehdit är en byrå för helhetsplanering som i sitt arbete förenar arkitektur, inredningsarkitektur, stadsplanering, möbeldesign, grafik och konst. JKMM är känt i Finland och utomlands för offentliga byggnader och utrymmen samt högklassiga planeringslösningar som håller över tid.

Chappe Taidemuseo – JKMM

Photocred: Tuomas Uusheimo

Strålande & Magnifikt

CHAPPE -konstens hus vid havet i korthet – YouTube

Kuva: Tuomas Uusheimo

Kuva: Ahmed Alalousi