Tre foton på en vit vägg. Fotona visar vyer från Barösund i Ingå.

Invignings­utställningarna
16.4.–3.9.2023

Invignings­utställningarna i Chappe – konstens hus vid havet hedrar donatorns, professorn i medicinsk genetik, Albert de la Chapelles (1933–2020) minne.

Utställningen Klimatkonst – Alternativa perspektiv lyfter i enlighet med donatorns önskan fram miljövärden och hållbar utveckling. Utställningen Barösund 1870 -> 2023 inleder en serie, där nutidskonstnärer undersöker Albert de la Chapelles konstsamling, och utställningen Slående och magnifikt! En berättelse om hur Chappe kom till presenterar Albert de la Chapelles liv och Chappes tillkomst.

Utställningarna breder ut sig i utställningslokalerna, som finns i tre våningar. Vid sidan av utställningarna ordnas under sommarsäsongen aktiviteter och deltagande verksamhet i Ekenäs kulturkvarter. I museiträdgården placeras en funktionell skulptur som anknyter till ett konstverk som visas på utställningen Klimatkonst – Alternativa perspektiv. Programmet innehåller också en matperformance och en middag som kombinerar vildmat och ljudkonst och där publiken spelar en viktig roll.

Slående och magnifikt! En berättelse om hur Chappe kom till

”Jag tyckte att när man vandrar där på gatorna i Ekenäs, så tyckte jag att det där kvarteret var intressant nog, men kunde bli mera intressant. Meningen är att det skall bli slående i ordets bästa bemärkelse.”

Albert de la Chapelle

År 2016 lade Albert de la Chapelle (1933–2020) fram sina tankar om möjligheten att stödja byggandet av ett nytt konstmuseum i Ekenäs centrum för dåvarande museichefen för Raseborgs museum Dan Lindholm.  Det var startskottet för konstmuseiprojektet som också Alberts hustru, professor Clara D. Bloomfield (1942–2020), var engagerad i. Det främsta målet för Albert de la Chapelles konststiftelse har varit att genomföra konstmuseiprojektet. År 2018 utlyste konststiftelsen en arkitekttävling som vanns av JKMM Arkkitehdit Oy.

Utställningen belyser Albert de la Chapelles liv och karriär, uppkomsten och tillväxten av hans konst- och silversamling samt historien om Chappes tillkomst. Utställningen presenterar en lång tidslinje som sträcker sig över Albert de la Chapelles liv och de historiska skeden som format Ekenäs kulturkvarter och bidragit till dess tillkomst. En dokumentärvideo som producerats av dlc-media gör via arkivmaterial och intervjuer en djupdykning i Alberts liv för att belysa personen bakom gärningarna och bedrifterna. Dokumentärvideon kan ses i Chappe och på Chappes YouTube-kanal. 

I den del av videon som beskriver de olika skedena av Chappes tillkomst hör vi arkitekt Asmo Jaaksis och arkitekttävlingens juryordförande arkitekt Jenni Reuters tankar. Vi får också se en timelapse-video av hur byggnadsprojektet framskridit samt de ursprungliga arkitektritningarna och den arkitekturmodell som var JKMM Arkkitehdit Oy:s bidrag till arkitekttävlingen. 

I utställningen ingår en vägg för sociala medier, där besökaren får ta del av audiovisuellt innehåll som produceras för Chappe. 

Utställningarna har kuraterats av utställningskurator Pia Hovi.

Tidslinjen går att ladda ner som pdf här.

Tidslinje om Albert de la Chapelles lliv

Ytterligare information om utställningarna ges av utställningskurator Pia Hovi, pia.hovi@raseborg.fi
Tfn +358 (0)19-289 2515

Barösund 1870 -> 2023

Utställningen Barösund 1870 -> 2023 inleder en serie där Chappe inbjuder nutidskonstnärer att studera Albert de la Chapelles konstsamling ur olika synvinklar. Genom att studera gammalt skapar man nytt. 

För utställningen har konstnärerna Ahmed Alalousi, Sandra Kantanen, Katarina Reuter och Panu Ruotsalo skapat verk som utgår från målningen Afton i Barösund av Hjalmar Munsterhjelm. Utställningens konstnärer bor och arbetar i Raseborg och Hangö. 

Arbetet med de nya konstverken inleddes i maj 2021, då konstnärerna träffades för första gången vid Västra Nylands museums Samlingsmagasin Leira. Samtidigt erbjöds de möjlighet att bekanta sig med målningen Afton i Barösund. Efter detta skapade varje konstnär på egen hand ett eller flera konstverk för utställningen. 

I dokumentärvideorna #studiovisitchappe berättar konstnärerna om sitt arbete, om skapandeprocessen och om sin tolkning av Munsterhjelms målning. Vi får också följa med deras möten med utställningskuratorn samt deras arbete i ateljéerna och ute i naturen. Videorna, som har producerats av dlc-media, kan ses i Chappe och på Chappes YouTube-kanal. 

Albert de la Chapelle grundade år 2005 en fond med vars stöd man har skaffat äldre och nyare finländsk konst med koppling till Västra Nyland. Afton i Barösund var bland de första verken som skaffades till Albert de la Chapelles konstsamling och donerades till Västra Nylands museum. 

Barösund är ett cirka sex kilometer långt sund i norra delen av Ingå skärgård som har en nära anknytning till Finska vikens sjöfartshistoria. I dag bildar Barösunds skärgård en omfattande kulturlandskapshelhet med särskilt betydelsefulla kulturhistoriska objekt.

Konstnärer vid utställningen: Hjalmar Munsterhjelm,
Ahmed Alalousi, Sandra Kantanen, Katarina Reuter, Panu Ruotsalo

Hjalmar Munsterhjelm (1840–1905), Afton i Barösund
Olja på duk
1870-tal
53,5×74 cm
Albert de la Chapelles konstsamling
Västra Nylands museum
Sandra Kantanen: Utan titel (munsterhjelm_v1)
 2022
Bildvägg
343 cm x 482 cm

Klimatkonst – Alternativa perspektiv

Invigningsutställningen Klimatkonst – Alternativa perspektiv vid Chappe – konstens hus vid havet hedrar donatorns, professor i medicinsk genetik, Albert de la Chapelles (1933–2020) minne genom att i enlighet med donatorns önskan lyfta fram miljövärden och hållbar utveckling.

Utställningen använder konst och design för att ge ett kulturellt perspektiv på ekologisk återuppbyggnad. Ett bärande tema för utställningen är främjandet av ett mera symbiotiskt förhållande till andra arter och vår planet genom mänsklig kontakt. I utställningen deltar konstnärer och formgivare samt en biodesigner och en vildmatskock som strävar efter att erbjuda alternativa och konstruktiva perspektiv på de dystopiska tankegångar som ofta dominerar klimatkonsten.

Det ekologiska hållbarhetstänkandet konkretiseras i konst som utgår från och är kopplad till naturen genom biobaserade material och olika typer av ekologisk teknik. Cirkulär ekonomi och återvinning av organiskt avfall spelar en viktig roll i produktionen hos de formgivare som deltar i utställningen. Hållbarhetstänkandet innefattar utöver ekologiska aspekter även politiska och ekonomiska perspektiv på bland annat möjligheterna att fördela resurser och kunskap på ett jämlikt och rättvist sätt. En del av konstnärerna samarbetar med forskare till exempel genom att delta i fältarbete i naturen.

I anslutning till utställningen publiceras handböcker som konstnärerna sammanställt om praxis för hållbar fotografering i den finländska skärgården, om hur man tillverkar en bibod för vildbin och andra pollinatörer samt om hur man bygger en solpaneldriven kombinerad lastcykel och utekontor.

Ljusröda klossar i tre högar i ett vitt rum.
SUPERFLEX
Pink Elements
2023
Färgad gjutlera
 
Pink Elements är en del av forskningsprojektet Deep Sea Minding som fortsätter ”The Current” -programmet och har genomförts på beställning av TBA21-Academy.  
 
Foto: Multifoto

Konstnärer vid utställningen: Saara Alhopuro, Caracara Collective, Tanja Marjaana Heikkilä, Julia Lohmann, Mia Makela, N55 / ion Sørvin & Till Wolfer, Erik Sjödin, Studio Hendrikx (Bob Hendrikx), Superflex, Katja Syrjä, The Sustainable Darkroom (Hannah Fletcher, Noora Sandgren & Alice Cazenave), Jyrki Tsutsunen & Tatu Rönkkö.

Beställ Nyhetsbrev